Poznaj nasz zespół.

Dr n. med. Michał Janik

specjalista chirurg
 • Doktor Michał Janik wykształcenie zdobywał na kierunku lekarskim I-ego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku przejawiał zainteresowania związane z chirurgią.

  Po ukończeniu studiów w 2012 roku wyjechał na wolontariat medyczny do Afryki Wschodniej, gdzie pracował jako lekarz w szpitalu misyjnym włoskiej wspólnoty Cottolengo (Chaaria Cottolengo Mission Hospital, Meru, Kenia). Po zakończeniu pracy w ramach wolontariatu rozpoczął staż podyplomowy w Szpitalu Wolskim im. Anny Gostyńskiej w Warszawie. Jednocześnie rozpoczął studia doktoranckie w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantologii i Chirurgii Wątroby WUM. W grudniu 2013 roku jako młodszy asystent rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego.

  W roku 2015 otworzył kartę specjalizacyjną z chirurgii ogólnej. W trakcie szkolenia chirurgicznego nabywał praktycznych umiejętności w dziedzinie minimalnie inwazyjnych technik wideochirurgicznych, w zakresie zarówno planowych, jak i ostro dyżurowych zabiegów operacyjnych. Od początku mojej edukacji podyplomowej Michał Janik zaangażowany był w leczenie chirurgiczne pacjentów chorujących na otyłość. Korelowało to z jego działalnością naukową, którą systematycznie rozwijał w okresie rezydentury. Wyniki swoich badań miał okazję prezentować na zjazdach międzynarodowych w Kanadzie, Szwecji, Austrii oraz Stanach Zjednoczonych.

  W roku akademickim 2016/2017 został stypendystą Fundacji im. Tadeusza Kościuszki. W ramach otrzymanego stypendium wyjechał na kilkumiesięczny staż do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał możliwość uczestniczenia w pracy oddziałów bariatrycznych w największych amerykańskich centrach chirurgicznego leczenia otyłości – Bariatric & Metabolic Institute (Cleveland Clinc) oraz Department of Surgery (University Hospital Cleveland Medical Center). Staż zaowocował powstaniem wielu ważnych prac naukowych, które zostały opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach dotyczących chirurgii i chirurgicznego leczenia otyłości – Annals of Surgery, Obesity Surgery oraz Surgery for Obesity and Related Diseases.
  W 2017 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na podstawie cyklu publikacji: „Jakość życia i ocena funkcji seksualnych u pacjentów po leczeniu operacyjnym z powodu otyłości”. Po ukończeniu studiów doktoranckich kontynuował swoje badania, współpracując z wiodącymi centrami chirurgicznego leczenia otyłości w USA. Zaowocowało to kolejnym stażem naukowym odbytym w 2019 roku w Department of Surgery Texas Tech University Health Sciences. Jednocześnie Michał Janik rozwijał swoje umiejętności na licznych kursach
  w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii.

  Doktor Janik został najmłodszym chirurgiem w Polsce, który wykonywał operacje laparoskopowe rękawowej resekcji żołądka oraz wyłączenia żołądkowego na pętli Roux-en Y u pacjentów z powodu otyłości. Potwierdzeniem wysokich kompetencji było uzyskanie certyfikacji Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich do samodzielnego wykonywania tego typu operacji w 2020 roku.

  W 2020 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego. W 2021 zakończył współpracę z WIM i postanowił rozwijać się w zakresie medycyny i chirurgii estetycznej. Obecnie pracuje w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie w Klinice Chirurgii Ogólnej, gdzie pełni funkcję Kierownika Bloku Operacyjnego. Współpracuje również naukowo z prof. Omarem Ghanem z Mayo Clininc w Rochester oraz prof. Benem Clapp z Texas Tech University w El Passo, zajmując się tematyką bezpieczeństwa w zakresie chirurgii bariatrycznej.

Umów się na konsultację